Rešenja za  eUpravu  se odnose na usluge prilagođene građanima, međuagencijsku saradnju i efikasne digitalne procese. U Srbiji, Axians je uradio pionirski posao pretvarajući ovu viziju u stvarnost kreiranjem nacionalnog portala eUprava – kao okosnicu za sve dalje projekte ove vrste. 

Za ovaj projekat dobili smo Evropsku nagradu IT Excellence Award Winner –  za izradu Portala eUprava u Srbiji.

Neki od najvažnijih projekata koje smo do sada uspešno realizovali u ovoj oblasti su:

  • Portal  eUprava
  • Socijalna karta  – Social Welfare Information System (SWIS)
  • eSud
  • eInspektor
  • ePlaćanja
  • Servisna magistrala organa
  • eRegistri

"*" indicates required fields

* Obavezno polje

This field is for validation purposes and should be left unchanged.